DBR Mekanisk Svigt Forsikring


DBR

Mekanisk Skade Forsikring.

Transportomkostninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade til Dansk Bilbrancheråd-værksted i Danmark inden for 75 km. er dækket, dog max. 1.000,- kr.
Dækningsomfang på forsikringen er afhængig af bilens alder og kørte km på tegningstidspunktet og er skematisk gengivet herunder.

 

BASIS

BASIS+

 

Betingelser:

Omfatter alle biler under 10 år, der på tegningstidsunktet har kørt under 180.000 km

 

Forsikrede genstande/dækningsomfang:

 

* Motor

* Gearkasse

* Forhjulstrækenhed

* Drivaksler

*Kardanaksler

* Bremse- og koblingshoved-cylinder

* Blokke og huse

* Styretøj

*Vekselstrømsgenerator

* Startsmotor

 

 

 

Betingelser:

Omfatter alle biler, der på skadetidpunktet er under 7 år regnet fra første indregistreringsdato og har kørt under 150.000 km.

 

Forsikrede genstande/dækningsomfang:

Som på Basis Tillægsdækninger

 

 * Brændstofindsprøjtning

* ABS bremsesystem

* Elektrisk system

* Elektrisk tænding

* Elektronisk styreenheder

* Brændstofsystem

* Kølesystem

* Kobling

* Turbo

* Dobbeltmasse svinghjul

 

 

Detaljeret dækningsomfang er beskrevet i policehæftet.

 

Selvrisiko:

1.000 kr.

2.000 kr. på skader sket indenfor de første 3 måneder efter forsikringens tegning.

 

Dækningssum:

30.000 kr. pr. forsikringsår.

 

Ejerskifte:

Hvis der sker et ejerskifte, altså en handel mellem 2 private ejere, kan forsikringen overflyttes til den nye ejer ved at betale et gebyr på kr. 300,-. Der vil så blive tilsendt den nye ejer et nyt forsikringsbevis for resten af forsikringens løbetid.

Vedligeholdelse:

Det er et krav at bilen bliver serviceret og vedligeholdt efter fabrikkens forskrifter på et DBR værksted.
I skadetilfælde:

Alle skader der skal dækkes af forsikringen skal udbedres/repareres på et Dansk Bilbrancheråd værksted. Sker skaden i udlandet skal de udskiftede dele om muligt medbringes til Danmark.

 

PRIS: Ring og hør nærmere - tlf. 96149222.

Udviklet af Bilinfo